Majad valmis. Tule leia sobiv eluase.
Kolmanda etapiga alustame novembris 2015
ja majad valmivad juunis 2016.